Datalek

Datalek:
Heeft u het vereiste protocol klaarliggen voor het geval er een datalek heeft plaatsgevonden?

Privacy module datalek

In het geval van een datalek vereist de AVG de aanwezigheid van een protocol voor het afhandelen van het incident.

Dit is een verplichting die op 1 januari 2017 al van kracht is gegaan voor organisaties die persoonsgegevens verwerken:

Onderhoud een effectief managementprogramma voor schendingsincidenten
m.b.t. de bescherming persoonsgegevens

Datalekprotocol voorziet o.a in:

  • incidentprocedure voor opvolging informatie beveiligingsincident en in het bijzonder van een datalek van persoonsgegevens
  • inbreukmelding bij datalek
  • logboek met evaluatie (“lessons learned en mitigatie maatregelen)