Een methodische aanpak van het AVG vraagstuk

Privacy - AVG Consultancy

Elke organisatie,bedijf en vereniging kent haar eigen grootte en complexiteit en niet te vergeten budget voor het uitvoeren van activiteiten om te voldoen aan de AVG(Algemene verordening gegevensbescherming). Triple-B Consultancy speelt hierop in door het leveren van een spectrum aan diensten. Variërend van een implementatie van “Start tot AVG-proof” en/of het aanbieden van modulaire diensten, die bijdragen aan AVG compliancy. Met name voor kleinere bedrijven en verenigingen heeft Triple-B Consultancy een “Privacy Light” pakket ontwikkeld die tegenmoet komt aan een beperkt budget.
Werkzaamheden kunnen op basis van detachering, fixed price of nacalculatie uitgevoerd worden. Aan onze klant de keuze.

Onze Privacy Methodiek

De af te leggen route van Start naar Compliancy

Triple-B Consulantancy volgt een gefaseerde aanpak om organisaties te helpen om de regelgeving van de AVG in te voeren en in stand te houden.

Daarbij kent ze 2 routes. De hieronder beschreven methodiek voor het enkel implementeren van de AVG of als onderdeel van een ISO27001/27701 certificeringstraject

Oriëntatiefase

1. Oriëntatiefase

In deze fase wordt samen met de klant de status bepaald van de organisatie t.o.v. de persoonsgegevensbescherming en technische status van de informatiebeveiliging​

Gap Analyse / Vooronderzoek

Nulmeting, Training/Voorlichting , Governance, Penetratietest, Busines analyse t.a.v persoonsgegevevnsverwerking

Beleidsfase

2. Beleidsfase

In deze fase wordt indien nodig een register samengesteld van de persoonsgegevensverwerkende processen en een privacybeleid opgesteld

Intiatiefase

Register , Initieel projectplan, Missie, Gedragsregels, Beleid

Managementfase

3. Managementfase

In deze fase wordt het projectplan ten uitvoer gebracht volgens de Triple-B systematiek. 

 

Uitvoering project

Privacyteam , Uitvoering 13 hoofdoelen en 57 actiepunten volgens Triple-B systematiek

Blijvende compliancy

Nadat de privacy methodiek is toegepast zijn er maatregelen vastgelegd die er voor zorgen dat u blijvend compliant kunt zijn.  

Audits en AVG Consultancy onderhoudscontracten

Met de jaarlijkse privacy controle blijft uw organisatie verzekerd van juist en compleet privacybeleid en uitvoering