De onafhankelijke Bewaker en consultant voor de privacy

Privacy Officer- AVG Consultancy

De privacy wet schrijft voor dat in aantal gevallen een Privacy Officer, ook wel een functionaris gegevensbescherming genoemd, verplicht is:

 • Overheidsorganisatie;
 • Verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
 • hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.

Naast verplichting is het vaak aan te raden een Privacy Officer te benoemen

De Privacy Officer volgens de artikelen 37,38,39 van de Avg

 • Deze functionaris “(ook wel Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming genoemd) hoeft niet in dienst te zijn mag ingehuurd worden.
 • Deze functionaris moet deskundig zijn op gebied zijn van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen
 • Onafhankelijk zijn. Geen instructies krijgen voor uitvoering van zijn taken en middelen ter beschikking krijgen.
 • Verantwoording afleggen aan hoogste leidinggevende
 • Contactpersoon met toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Toegangspoort voor betrokkene(n)
 • Wijzen op verplichtingen
 • Toezichthouden op verplichtingen
 •  …….
 
 

Triple-B Consultancy heeft gecertificeerd personeel op het gebied de privacy in dienst (CIPP/E) en kan u ondersteunen (AVG Consultancy) in deze vaak ingewikkelde materie. Voor elke organisatie is in overleg een passende oplossing te bedenken.
CIPP/E is een keurmerk op gebied van Privacy van de IAPP (International Association of Privacy Professionals)