Triple-B Consultancy: Waar systemen, beveiliging en regelgeving samenkomen.

Triple-B Consultancy

Triple-B Consultancy ondersteunt organisaties op drie werkgebieden in de informatie-voorziening: Privacy, Informatiebeveiliging en IT- infrastructuur.
De 3 complementaire gebieden zijn cruciaal voor een beschermde, beheersbare en beveiligde informatievoorziening. De grote uitdaging waar organisaties sinds kort aan moeten voldoen is de nieuwe privacywetgeving, de Avg.

Triple B Consultancy is ontstaan vanuit de gedachte dat je infrastructuren, beveiliging en privacy niet meer los kunt zien. Bundeling van de drie vakgebieden betekent  voor onze klanten dat vanuit leverancier kennis en kunde wordt geleverd die goed op elkaar aansluiten en is daardoor kostenbesparend.

Waarin onderscheid zich Triple-B Consultancy?​

Waar ligt nu naast de kennis op het gebied van de privacywetgeving het unieke karakter vanTriple-B Consultancy?

De Privacy Checklist:

Test de status t.a.v de AVG door het invullen van de gratis Privacy Checklist.  
(Click here for English version) Elke organisatie is uniek. Elke organisatie heeft zijn specifieke problemen, wensen en uitdagingen. Juist omdat wij het hele spectrum binnen de informatievoorziening beheersen kunnen wij in overleg met u voldoen aan uw wensen en behoeften. In een persoonlijk gesprek kunnen we inventariseren, plannen en afspraken maken. Kortom maatwerk leveren!

Onze diensten

INFORMATIEBEVEILIGING

Hoe veilig zijn uw bestaande gegevens en systemen? Wat moet u doen om uw gegevens veilig te maken?

Informatiebeveiliging is voor alle bedrijven en organisaties belangrijk. We delen graag onze kennis met u en hebben vaak betaalbare en eenvoudige oplossingen.


Lees meer… 

PRIVACY

Bent u al Avg proof en hoe weet u dat?

Heeft u een Privacy Officer nodig?Voor de nieuwe wetgeving moeten alle bedrijven en organisaties ondertussen maatregelen genomen hebben. Wij kunnen u hierbij op korte termijn verder helpen! 

Lees meer

IT INFRASTRUCTUUR

Een gezonde en veilige infrastructuur vormt de basis van een gezonde informatievoorziening. Resultaat? Tevreden medewerkers, klanten en leveranciers

Elke organisatie is uniek. Wij gaan ervoor om samen met u een op uw organisatie gerichte aanpak te kiezen. Dit kan voor het gehele traject gelden of voor delen ervan. Het is mogelijk om te kiezen voor één enkel of een samenstel van product(en). Aan u de keuze!

Lees meer…