VAN AVG CONSULTANCY TOT AVG COMPLIANCY

Privacy

Informatie en Privacy is een voortreffelijk kruid; maar geen kruid heeft kracht genoeg om zichzelf
tegen bederf te behoeden als het vat waarin het bewaard wordt onzuiver is.

Informatie is voor bedrijven van levensbelang. Om informatie te beschermen is informatiebeveiliging en privacy het vat dat de informatie, het kruid, moet beschermen. Bij het bezoeken van organisaties ziet Triple-B Consultancy vaak dat bedrijven denken hun informatievoorziening op orde te hebben en te voldoen aan de regelgeving rondom de privacy wetgeving. Ze schrikken dan ook als we met een aantal snelle testen en vragen aantonen dat de informatiebeveiliging en privacy regulering niet op orde zijn. Vaak staan de deuren naar de informatie voor kwaadwillende wagenwijd open en kan dit leiden tot  grote impact op de bedrijfsvoering, zowel financieel als op reputatiegebied.
Gelukkig kunnen we hen gerust stellen, dat als ze gebruik maken van onze diensten, Triple-B Consultancy hun op het gewenste niveau van informatiebeveiliging en de verplichte compliancy aan de wetgeving kunnen helpen.
Dit onderstreept de sterkte van : Triple-B Consultancy: Waar Systemen, Beveiliging en Regelgeving bij elkaar komen.

Elke organisatie of vereniging die persoonsgegevens verwerken zal moeten voldoen aan de wetgeving, de AVG. Dit betekent dat organisatiebreed een check uitgevoerd moet worden of de organisatie voldoet aan de wetgeving en als dit niet het geval is er corrigerende activiteiten worden opgestart.

Dit bestrijkt een heel scala aan gebieden van o.a beleid tot werkinstructies of van functies(medewerkers) wijzigingen tot wijzigingen op het gebied van techniek.

De vragen van onze klanten

Privacy vragen

  • Wat moet er  in onze organisatie gebeuren om te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving?
  • Kunt u ons helpen met het opstellen  van een privacybeleid en/of informatiebeveiligingsbeleid?
  • We hebben hulp nodig bij het opstellen van gedragsregels , procedures en werkinstructies  voor privacy?
  • Is het mogelijk dat u onze organisatie traint met het geven van voorlichting, workshops en trainingen?
  • Risicoanalyses uitvoeren op de persoonsgegevens verwerkende businessprocessen, graag uw hulp ?
  • Het opstellen van contracten met derde partijen is een moeilijke materie?
  • Mogen wij persoonsgegevens doorgeven naar derde landen?
  • Kunt u ons helpen met?

Waarin onderscheid zich Triple-B Consultancy- De AVG Consultancy Company?

Waar ligt nu naast de kennis op het gebied van de privacywetgeving het unieke karakter vanTriple-B Consultancy?

Triple-B Consultancy - De Privacy Company

Gratis Privacy Checklist

Test de status t.a.v de AVG door het invullen van de gratis Privacy Checklist.
Elke organisatie is uniek. Elke organisatie heeft zijn specifieke  problemen, wensen en uitdagingen. Juist omdat wij het hele spectrum binnen de informatievoorziening beheersen kunnen wij in overleg met u voldoen aan uw wensen en behoeften. In een persoonlijk gesprek kunnen  we inventariseren, plannen en afspraken maken. Kortom maatwerk leveren!

privacy_triple-B

Privacy Officer

Wanneer is een Privacy Officer verplicht en wanneer is het aan te raden deze te benoemen en tenslotte welke rol kan Triple-B Consultancy hierin spelen? Lees meer

Privacy - AVG Consultancy

Lees meer met welke vraagstukken onze klanten zich bezig houden? En hoe is de werkwijze van Triple-B Consultancy om onze klanten bij te staan bij het oplossen van deze vraagstukken?.

 

Audits

Audits privacy triple-b

Wij blijven zorgen dat onze klanten ook in de toekomst blijven voldoen aan de privacy wetgeving. Dit gebeurt o.a door het uitvoeren van audits door onze beproefde ICCM methode op de IT-Infrastruur. Lees meer

Meer informatie over de AVG