Stationsplein 8-K Maastricht
Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)43-4512698

Nieuwsarchief Privacy en Informatiebeveiliging nieuwsartikelen

Keurmerk Data Veilig

Keurmerk Data Veilig

Sinds 1 november 2019 is het keurmerk Data Veilig in gebruik genomen voor de klanten van Triple-B Consultancy. Het keurmerk mag door haar klanten op hun website getoond worden als ze voldoen aan de criteria die het keurmerk stelt. Voordeel voor de klant van Triple-B Consultancy is dat bezoekers van hun website direct kunnen zien dat gegevensbeveiliging op orde is. Onze bestaande klanten zullen in de komende maanden actief benaderd worden of zij gebruik willen gaan maken van het keurmerk. Wilt u ons keurmerk gaan voeren neem dan contact op met Jos Boeren van Triple-B Consultancy die de coördinatie van de uitrol van het keurmerk voor zijn rekening neemt. E-mail naar jos.boeren@triple-b.net of gebruik ons contactformulier. Het kenmerk is ontwikkeld in samenwerking met BSM Better Security Management.