Privacy diensten

Detailinformatie en direct aanvragen 

 
Klik op de modules voor meer informatie en/of een afspraak te maken

Kernactiviteiten privacy

Privacy module_register gegevensverwerking

Privacy Light

Heeft u advies nodig voor verenigingen, klein- of midden MKB? Privacy “Light” is speciaal ontworpen voor organisaties die aan de privacywetgeving moeten voldoen.


Privacy Pro Module

Privacy Pro

Privacy "Pro" is bedoeld voor bedrijven en organisatie die door de aard van hun persoonsgegevensverwerkende processen een groot afbreukrisico hebben bij het niet voldoen aan de wetgeving.

27001 27701 Triple B consultancy

Privacy Pro 27701 ++

Privacy Pro 27701 ++ is de meest actuele methodiek en tevens uitgebreidste privacy audit gericht op de iso 27701 en ISO 27001 punten t.a.v. de wetgeving op gebied van informatiebeveiliging en persoonsgegevensbescherming.

Privacy- functionaris gegevensbescherming

Functionaris Gegevens Bescherming/ Interim Data Protection Officer

Heeft u een Privacy Officer nodig? De privacy wet schrijft voor dat in aantal gevallen een Privacy Officer, (een functionaris gegevensbescherming), verplicht is binnen een organisatie.

Losse privacy modules

Privacy module_Governance

Governance en Privacybeleid

Governance duidt op de handeling of de wijze van besturen, de gedragscode, en het toezicht op organisaties. Ma.w de visie , strategie en borging van de persoonsgegevens bescherming binnen de organisatie.


Privacy module_monitoren operatie

Register gegevensverwerking

Een register voor persoonsgegevens met daarin o.a. de locatie van de opslag, de klassen van verzamelde persoonsgegevens, het doel van het verzamelen en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens.Privacy module_informatiebeveiligingdatalek_protocol

Informatiebeveiliging-risico's

Onderhoud een informatiebeveiligingsprogramma gebaseerd op de wettelijke
vereisten en risicobeoordelingen. Het is duidelijk dat hier het gebied van de informatie-
beveiliging betreden wordt. Het verschil tussen beide terreinen is de de inhoudelijke focus op persoonsgegevens.Privacy module_privacy_beleid

Verwerkingsovereenkomsten

Als er door derden partijen persoonsgegevens worden verwerkt is in het in veel gevallen een verplichting om contracten (verwerkersovereenkomsten) op te stellen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.


Privacyverklaring op laten stellen

Privacyverklaring

Een verklaring van de organisatie naar medewerkers, klanten en leveranciers op welke wijze de organisatie voldoet aan de wetgeving.
Compliancycheck privacybeleid integreren

Integratie in operatie

Het integreren van het privacybeleid in de dagelijkse bedrijfsvoering. Onderhoud een operationeel beleid met bijbehorende procedures in overeenstemming met het beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens en operationele managementdoelstellingen.

Privacy module_training en bewustwording

Training en bewustwording

Organisatie moeten aantoonbaar trainingen en/of sessies volgen in het kader van bewustwording t.a.v. persoonsgegevensbescherming in het algemeen en voor het bevorderen van de naleving van het beleid voor bescherming persoonsgegevens intern en voor het beperken van operationele risico’s.

Risicomanagement (PIA)

Monitor organisatorische praktijken om nieuwe processen of materiële wijzigingen in bestaande processen te identificeren en de implementatie van ontwerpprincipes aangaande de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.


Privacy module datalek

Datalek

In het geval van een datalek vereist de AVG de aanwezigheid van een protocol voor het afhandelen van het incident.
Privacy Pro Module

Privacy voor Verenigingen:

Voldoet u aan de gestelde wettelijke eisen binnen uw vereniging? Privacy voor “Verenigingen” is ontworpen voor verenigingen die aan de privacywetgeving moeten voldoen.


Privacy Audit

Privacy Audit

Bij de jaarlijkse APK keuring wordt u auto aan de hand van checklijsten nagelopen. Bij constatering van gebreken worden deze hersteld en wordt u auto goedgekeurd. Om te garanderen dat de persoonsgegevens bescherming van uw bedrijf op orde is wordt door Triple-B Consultancy een 159 checkpunten (normen) doorlopen tijdens een audit.

Gratis checklijst

Privacyverklaring op laten stellen

Gratis privacy checklist

Advies en opstellen samen met de organisaties van de procedures. van effectieve procedures voor het communiceren met betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens.