Privacy light

Privacy “Light”:
Deze dienst is ontworpen voor organisaties die aan de privacywetgeving moeten voldoen

Privacy module_register gegevensverwerking

Privacy “Light” is ontworpen voor organisaties die aan de privacywetgeving moeten voldoen omdat:

 • zij persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerker of
 • de persoonsgegevens die verwerkt worden van dien aard zijn dat de impact op personen bij datalekken gering is.

Veelal heeft dit betrekking op verenigingen en het klein- en midden MKB. Triple-B Consultancy ontzorgt de organisatie waardoor zij kan voldoen aan de wetgeving. Dit gebeurt door het aanpassen op basis van door haar ontworpen templates. Hierbij wordt uiteraard gelet op de beurs van haar klanten.

Tot de op te leveren producten hoort op basis van templates:

 • Register en breakdown businessprocessen die persoonsgegevens verwerken
 • Risicoanalyse Privacy
 • Privacy beleid met o.a. missie en gedragsregels
 • Verwerkersovereenkomsten met derde partijen
 • Procedure template voor o.a. klachten en vragen over privacy door betrokkene(n)
 • Privacy statement (pdf en html-files om toe te voegen op website)
 • Pentest voor technische status IT-infrastructuur (Penetratietest)
 • Datalek protocol.
 • Eindrapport