Verwerkingsovereenkomsten

Verwerkingsovereenkomsten:
Voldoet u, als derde betrokken partij, aan de verplichtingen rondom opgestelde contracten ?

Privacy module_privacy_beleid

ls er door derden partijen persoonsgegevens worden verwerkt is in het in veel gevallen een verplichting om contracten (verwerkersovereenkomsten) op te stellen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deze modules verzorgt het onderhoud van contracten en overeenkomsten met derden en gelieerde ondernemingen in overeenstemming met het bescherming persoonsgegevensbeleid, de wettelijke vereisten en operationele risico tolerantie.

  • onderhoud aan derde te stellen eisen voor privacy
  • opstellen van verwerkersovereenkomsten
  • due diligence.

U kunt Triple-B benaderen en samen zorgen we er vervolgens voor dat u voldoet aan de geldende regelgeving rond om privacy.