Functionaris Gegevens Bescherming

Functionaris Gegevens Bescherming:
De privacy wet schrijft voor dat in aantal gevallen een Privacy Officer, ook wel een functionaris gegevensbescherming genoemd, verplicht is binnen een organisatie.

Privacy- functionaris gegevensbescherming

De privacy wet schrijft voor dat in aantal gevallen een Privacy Officer, ook wel een functionaris gegevensbescherming genoemd, verplicht is binnen een organisatie:

  • Overheidsorganisatie;
  • Verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
  • hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.

Gezien de complexiteit van de vraagstukken en de wettelijke eisen is het het raadzaam om een onafhankelijke adviseur aan te stellen. Dit kan op projectbasis(interim) of op basis van een onderhoudscontract. De DPOis tevensde intermediair met de nationale wettelijke toezichthouder, de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Triple-B Consultancy sluit graag met u een “onderhoudscontract” af om te zorgen voor privacy-continuïteit van uw organisatie of helpt u op projectbasis.

Bovendien heeft Triple-B Consultancy alle competenties in huis om te zorgen dat de informatiebeveiliging technisch en organisatorisch op het vereiste wettelijk niveau gehandhaafd wordt.