Register gegevensverwerking​

Register gegevensverwerking:
Ondersteuning nodig voor het vastleggen van persoonsgegevens met daarin o.a. de locatie van de opslag, de klassen van verzamelde persoonsgegevens, het doel van het verzamelen en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens?

Privacy module_monitoren operatie

Een register voor persoonsgegevens met daarin o.a. de locatie van de opslag, de klassen van verzamelde persoonsgegevens, het doel van het verzamelen en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens.

  • breakdown businessprocessen die persoonsgegevens verwerken
  • opstellen Register
  • voorafgaande goedkeuring AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
  • registratie overdracht mechanisme internationale gegevensstromen (Binding Corperate Rules, Modelcontracten,…)