Privacy voor Verenigingen

Privacy voor Verenigingen::
Heeft u als vereniging hulp nodig om aan de privacywetgeving te voldoen?

Privacy Pro Module

Privacy “Verenigingen” is ontworpen voor verenigingen die aan de privacywetgeving moeten voldoen omdat:

 • zij persoonsgegevens verwerken in de rol van verwerkersverantwoordelijke en/of
 • de persoonsgegevens die verwerkt worden van dien aard zijn dat de impact op personen bij datalekken gering is.

Triple-B Consultancy ontzorgt de vereniging waardoor zij kan voldoen aan de wetgeving. Dit gebeurt door het aanpassen op basis van door haar ontworpen templates. Hierbij wordt uiteraard gelet op de beurs van de vereniging.

Tot de op te leveren producten hoort op basis van templates:

 • Register en breakdown businessprocessen die persoonsgegevens verwerken
 • Risicoanalyse Privacy
 • Privacy beleid met o.a. missie en gedragsregels
 • Verwerkersovereenkomsten met derde partijen
 • Procedure template voor o.a. klachten en vragen over privacy door betrokkene(n)
 • Privacy statement (pdf en html-files om toe te voegen op website)
 • Pentest voor technische status IT-infrastructuur (Penetratietest)
 • Datalek protocol.
 • Eindrapport