Informatiebeveiliging-risico’s

Informatiebeveiliging-risico's:
Deze advies in informatiebeveiliging is met inhoudelijke focus op persoonsgegevens gebaseerd op de wettelijke
vereisten en risicobeoordelingen.

Privacy module_informatiebeveiligingdatalek_protocol

Onderhoud een informatiebeveiligingsprogramma gebaseerd op de wettelijke
vereisten en risicobeoordelingen. Het is duidelijk dat hier het gebied van de informatie-
beveiliging betreden wordt. Het verschil tussen beide terreinen is de de inhoudelijke focus op persoonsgegevens.
Technische en organisatorische informatiebeveiliging is randvoorwaarde voor de bescherming
van persoonsgegevens.

  • penetratietesten
  • risicobeoordeling informatiebeveiliging
  • integreren privacy in informatiebeveiliging
  • onderhouden technische beveiligingsmaatregelen
  • ondersteunen versleuteling persoonsgegevens
  • integreren in bedrijfscontinuïteitsplan
  • audits
  • ISO 27000 implementeren en onderhouden