privacy pro

Privacy "Pro":
Deze dienst is bedoeld voor bedrijven en organisatie die door de aard van hun persoonsgegevensverwerkende processen een groot afbreukrisico hebben

Privacy Pro Module

Privacy “Pro” is bedoeld voor bedrijven en organisatie die door de aard van hun persoonsgegevensverwerkende processen een groot afbreukrisico hebben bij het niet voldoen aan de wetgeving b.v. bij:

  • Verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
  • Op grote schaal personen monitoren
  • Verwerkersverantwoordelijke zijn in de zin van de wet
  • Persoonsgegevens doorgeven aan derde landen.
  •   …………

Privacy “Pro” is gebaseerd op een door Triple-B Consultancy ontworpen pragmatische methode die het mogelijk maakt om op een gestructureerde manier de organisatie te laten voldoen aan de wetgeving.

Met het doorlopen van een 13 tal hoofddoelen met 57 onderliggende actiepunten wordt zorg gedragen dat alle aspecten van de wetgeving gepland geïmplementeerd kunnen worden in een privacy framework. Dit framework vormt een onderdeel van de kwaliteits-cyclus om te zorgen voor het borgen van privacy continuïteit.

In samenspraak met u kan het gehele traject doorlopen worden of gedeeltelijk.
Dit kan op basis van detachering en of gedeeltelijk in huis werkzaamheden. En dit weer op basis van nacalculatie of fixed prijsafspraak.