Stationsplein 8-K Maastricht
Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)43-4512698

Nieuwsarchief Privacy en Informatiebeveiliging nieuwsartikelen

SZW licht regels ziekteverzuim en privacy toe

Het ministerie van SZW heeft gepoogd in een document meer duidelijkheid te bieden over welke vragen werkgevers volgens de privacyregels van de AVG wel en niet mogen stellen aan zieke werknemers, en wat wel en niet geregistreerd mag worden.

De in 2016 door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerde beleidsregels voor ziekteverzuim vielen op door hun strenge karakter. Bedrijfsartsen en arbodiensten reageerden kritisch: ze vonden de regels in de praktijk lastig toepasbaar. Leidinggevenden mogen volgens de AP maar zeer beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer die zich ziek heeft gemeld of zich in een re-integratieproces bevindt.

In een nieuw document, gepubliceerd door het ministerie van SZW en opgesteld na afstemming met stakeholders, worden de regels van de AP  enigszins toegelicht. De toelichting heeft betrekking op de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.